انتخاب سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی ابلاغی از طرف جناب آقای دکتر سید محمد حسن امامی رئیس محترم دانشکده پزشکی سرکار خانم دکتر زیبا فرج زادگان  با توجه به سوابق و تجربیات ارزنده در امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir