انتخاب دبیر و نائب دبیر شورای مشاورین جوان دانشکده پزشکی در سال 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/09-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در جلسه ای که با حضور اعضای اصلی شورای مشاورین جوان دانشکده، رئیس دانشکده ،معاونین ایشان و کارشناسان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده در روز یکشنبه مورخ 98/10/8 در محل تالار دکتر ادیب برگزار گردید، آقای محمد رسول ظهور سلیمانی و آقای علی نصراللهی زاده با حداکثر آرا به ترتیب به عنوان دبیر و نائب دبیر  این شورا به مدت یک سال انتخاب شدند. در این جلسه نقطه نظرات اعضاء و کمیته های مربوطه ارائه گردید و رئیس دانشکده به لزوم تمکین همگی به قانون و حرکت در چارچوب ضوابط در جهت شناخت مشکلات و تلاش در جهت رفع آن تاکید و از فعالیت شورای مشاورین جوان بعنوان یک رسانه مناسب در طول یکسال گذشته برای انعکاس نقطه نظرات دانشجویان قدردانی کردند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir