انالله و انا الیه راجعون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/22-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله درگذشت استاد پيشكسوت و فقيد، دكتر شهراز طوری را به جامعه پزشکی و اساتید و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و غفران و مغفرت الهی از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم مسئلت می نماییم.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir