انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جناب آقای ابوالقاسم قدسی همکار محترم دانشکده پزشکی بدینوسیله مصیبت وارده (درگذشت پدر گرامیتان ) را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر جمیل آرزومندیم.
هیات رئیسه و کارکنان دانشکده پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir