انالله و اناالیه راجعون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-5:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله در گذشت خیر نیکوکار مرحوم محمد علی خامی رئیس سابق مرکز آموزشی درمانی سیدالشهداء و عضو هیات علمی بازنشسته دانشکده پزشکی را به خانواده محترم آن مرحوم ، اساتید، دانشجویان و جامعه دانشگاه علوم پزشکی تسلیت عرض نموده وبرای آن فقید سعید غفران الهی از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.هیات ریئسه و کارکنان دانشکده پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir