امور تعهدات ، ضریب K و جذب هیئت علمی>

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

:نام ونام خانوادگی دکتر شهناز رضوی  
: میزان تحصیلات دکترای تخخصی علوم تشریحی
: آدرس پست الكترونيكي  

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir