امور اداری اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/04/21-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امور اداری اعضاء هیئت علمی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir