امواج فراصوت و كاربرد آنها در پزشكي کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                     

رشته: كارشناسي ارشد فيزيك‌پزشكي +کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری و کارشناسی رادیولوژی 

دوره: علوم پایه

گروه آموزشی: فيزيك پزشكي

نام درس: امواج فراصوت و کاربرد آنها

نام مسوول درس (واحد): دكتر محمدباقر توكلي

شماره درس  :1345998 ، 1345112 ، 134314

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:دانشكده پزشكي

تعداد و نوع واحد: ....     2 نظری                عملی

دروس پیش نیاز:ندارد

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mbtavakoli@mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنائي با مباني و اصول فراصوت و كاربرد آن در پزشكي   

آشنائي با مباني و اصول فراصوت و كاربرد آن در پزشكي 

اهداف اختصاصی:

1- آشنايي با مباني فيزيكي التراسوند                  

2- آشنايي با سيستم‌هاي التراسونيكي                          

3- آشنايي با روشهاي تكنيكي التراسونيكي       

4-آشنايي با اثرات بيولوژيكي التراسوند

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- Headrick et al , Ultrasound Physics and Instrumentation, Diagnostic

2-فيزيك التراسوند ترجمه دكتر محمدباقر توكلي و همكاران

3-روشهاي پيشرفته تصويربرداري ، دكتر محمدباقر توكلي ، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي

 

منابع فرعی درس:

2- Fish P.J Physics and Instrumentation of Medical Ultrasound, John Willy and Sons

3- Bushong SC and Archer BR. Diagnostic Ultrasound Physics, Biology and Instrumentation, Mosby, Yearbook, London

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

حضور در كلاس ، انجام تكاليف ، شركت در مباحث كلاس و امتحان ميان و پايان ترم و رعايت قوانين آموزشي

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

حضور دانشجويان در كلاس درس الزامي است. با افرادي كه غيبت نمايند مطابق مقررات عمل خواهد شد

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

آمادگي جهت پاسخگويي به سؤالات جلسات قبلي

دكتر توكلي

اصول فيزيكي صوت و التراسوند

 

 

1

 

"

دكتر توكلي

پراكنش و تضعيف التراسوند در مواد

 

 

2

 

"

دكتر توكلي

ساختمان ترانسدوسر و ويژگي‌هاي ترانسدوسرها

 

 

3

 

"

دكتر توكلي

روشهاي ايجاد تصوير بطريقه استاتيك

 

 

4

 

"

"

روشهاي تصويرگيري real time

 

 

5

 

"

"

روشهاي تصويرگيري real time

 

 

6

 

"

"

پروسس تصوير و عوامل مؤثر در كيفيت آن

 

 

7

 

 

 

آرتي‌فكت ها در سونوگرافي

 

 

8

 

 

 

اصول فيزيكي روش داپلر

 

 

9

 

 

 

ارزيابي تصاوير داپلر

 

 

10

 

 

 

روش M-Mode

 

 

11

 

 

 

مواد حاجب در التراسوند

 

 

12

 

 

 

اثرات بيولوژيكي

 

 

13

 

 

 

ملاحظات كلينيكي

 

 

14

 

 

 

كنترل كيفي و ارزيابي سيستم‌هاي التراسونيكي

 

 

15

 

 

 

دستگاههاي درماني فراصوتي

 

 

16

 

 

 

مرور مطالب و رفع اشكال

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir