المپیاد ورزشی دانشجویان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2015/05/21-10:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

المپیاد ورزشی دانشجویان

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir