افتخارات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
دکتر علی حکمت نیا دبیر سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران در سال 97
دکتر مهشید حقیقی  رتبه سوم مدیران برتر گروه های آموزشی دانشكده پزشكي در سال 96

دکتر علی حکمت نیا 

عضو هيئت بورد رشته راديولوژي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
دکتر مهشید حقیقی عضو هيئت بورد رشته راديولوژي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir