افتخارات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-6:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوداگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
16 دكتر روشنك مشيري دستيار  پنج درصد اول دانشنامه تحخصصي راديولوژي سال 98
15 دكتر مينا صالحي دستيار پنج درصد اول دانشنامه تخصصي راديولوژي سال 98
14 دكتر سميرا سليماني دستيار پنج درصد اول دانشنامه تخصصي راديولوژي  سال 98
13 دکتر مرضیه عالی نژاد دستیار ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی (رتبه 4) سال 97
12 دکتر فریبا علیخانی کوپایی دستیار ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی (رتبه 5) سال 97
11 دکتر لیلا هلاکوئی دستیار ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی (رتبه 11) سال 97
10 دکتر علی حکمت نیا استاد دبیر سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران  سال 97
9 دکتر مهشید حقیقی دانشیار  رتبه سوم مدیران برتر گروه های آموزشی دانشكده پزشكي سال 96
8

دکتر علی حکمت نیا 

استاد

عضو هيئت ممتحنه بورد رشته راديولوژي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

سال 97
7 دکتر مهشید حقیقی دانشیار

عضو هيئت ممتحنه بورد رشته راديولوژي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سال 97
6 دکتر مهشید بهرامی دستیار ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی  (رتبه 5) سال 96
5 دکتر مجید حاجی زاده فارسون دستیار ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی  (رتبه 6) سال 96
4 دکتر هدا سادان شریف دستیار ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی  (رتبه 11) سال 96
3 دکتر شادی نوری دستیار پنج درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی  (رتبه 3) سال 95
2 دکتر غزال جمالی پورصوفی دستیار پنج درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی  (رتبه 5) سال 95
1 دکترمحمد حسین احرار یزدی دستیار پنج درصد اول دانشنامه تخصصی رادیولوژی  (رتبه 2) سال 93

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir