افتخارات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
دکتر علی حکمت نیا دبیر سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران
دکتر مهشید حقیقی  رتبه سوم مدیران برتر گروه های آموزشی سال 96
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir