افتخارات گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/02/05-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات
 
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir