افتخارات گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/28-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
15 دکتر رسول صالحی استاد برنده گرنت پژوهشی ابن سینا 1398
14 دکتر مهرداد زینلیان استادیار استاد نمونه بسیجی استان 1398
13 دکتر رسول صالحی استاد پژوهشگر نمونه استان اصفهان 1397
12 دکتر پروانه نیک پور دانشیار برنده گرنت پژوهشگر جوان موسسه نیماد 1396
11 منصوره شهبازی دانشجو رتبه اول دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 1395
10 مهسا صالحی دانشجو رتبه اول دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 1396
9 میگانوش سیمونیان دانشجو رتبه اول دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 1396
8 دکتر منصور صالحی استاد آزمایشگاه برتر استان 1394
7 دکتر رسول صالحی استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1393
6 دکتر محمدرضا شریفی دانشیار  اولین فارغ التحصیل دکتری پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1391
5 دکتر محمد کاظمی استادیار رتبه اول دکتری تخصصی پزشکی مولکولی 1390
4 دکتر مهرداد زینلیان استادیار ایده پژوهشی برتر استان در جشنواره اصلاح الگوی مصرف 1388
3 دکتر مهرداد زینلیان استادیار پزشک نمونه استان 1385
2 دکتر پروانه نیک پور دانشیار برگزیده یازدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی 1384
1 دکتر پروانه نیک پور دانشیار پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس 1382

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir