افتخارات گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/02/22-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
اقای دکترحمیدفشارکی  اختراع تیلتومتر
-  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir