افتخارات گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-5:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
دكترعلي اصيليان استاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عضو هيئت بورد تخصصي - دبير مجله جراحي پوست ايران
خانم دكترفاطمه  مختاري
  1. رتبه اول دانشنامه تخصصی در کشورو دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشتدر سال 91
  2. تقدیر و تشکر جهت عملکرد شایسته و مطلوب در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی توسط ریس دانشکده پزشکی اصفهان در سال94
  3. تقدیر و تشکر با توجه به سخنرانی ارزشمند در اولین کنگره جراحی پوست ایران توسط دبیر و رئیس کنگرهدر سال 94
  4. تقدیر و تشکر از حسن عملکرد در کمیتهیاددهی و یادگیریتوسط ریس دانشکده پزشکی اصفهان در سال94
  5. استاد برتر در حوزه ارزشیابی آموزشی از دید فراگیرانو دریافت لوح تقدیر از رییس دانشکده پزشکی اصفهاندر سال 95

 

خانم دكتر نازيلا پوستيان

1- عضو كميته استعداد هاي درخشان ومتخب آيين نامه

2- ده درصد برتر دانش آموختگان رشته پزشكي ورودي مهر 84

3- عضو بنيادملي نخبگان ودانشجويان برتر وبرنده جايزه تحصيلي بنيادملي نخبگان در سال تحصيلي 96-95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir