افتخارات گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی افتخارات کسب شده
دکتر زیبا فرج زادگان کسب عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397
دکتر زیبا فرج زادگان چاپ مقاله در مجله european of journal of epidemiology  با ایمپکت فاکتور 7.226 در سال 2018 
دکتر زیبا فرج زادگان انتخاب بعنوان مسئول بسته اینده نگری دانشگاه سال 96-97
 دکتر فریبا فتح اللهی کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1395
دکتر زیبا فرج زادگان انتخاب بعنوان Lead Guest Editor مجله معتبر Journal of  cancer epidemiology
گروه پزشکی اجتماعی اصفهان انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 94
گروه پزشکی اجتماعی اصفهان انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 93
دکتر افسانه ملک پور کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1390
دکتر ندا زمانی کسب رتبه اول آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1389
دکتر ابتین حیدرزاده کسب رتبه اول آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1381
دکتر فرزانه چیت ساز کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1379

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir