افتخارات گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-5:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخارات کسب شده تاریخ
11 دکتر زیبا فرج زادگان مدیر گروه-استاد کسب عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397 1397
10 دکتر زیبا فرج زادگان مدیر گروه-استاد چاپ مقاله در مجله european of journal of epidemiology  با ایمپکت فاکتور 7.226 در سال 2018  2018
9 دکتر زیبا فرج زادگان مدیر گروه-استاد انتخاب بعنوان مسئول بسته اینده نگری دانشگاه سال 96-97 1396-1397
8  دکتر فریبا فتح اللهی دستیار پزشکی اجتماعی کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1395 1395
7 دکتر زیبا فرج زادگان مدیر گروه-استاد انتخاب بعنوان Lead Guest Editor مجله معتبر Journal of  cancer epidemiology 1394
6 گروه پزشکی اجتماعی اصفهان ندارد انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 94 1394
5 گروه پزشکی اجتماعی اصفهان ندارد انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 93 1393
4 دکتر افسانه ملک پور دستیار پزشکی اجتماعی کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1390 1390
3 دکتر ندا زمانی دستیار پزشکی اجتماعی کسب رتبه اول آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1389 1389
2 دکتر ابتین حیدرزاده دستیار پزشکی اجتماعی کسب رتبه اول آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1381 1381
1 دکتر فرزانه چیت ساز دستیار پزشکی اجتماعی کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1379 1379

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir