افتخارات گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/21-7:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی افتخارات کسب شده
11 دکتر زیبا فرج زادگان کسب عنوان پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در حوزه علوم پزشکی در سال 1397
10 دکتر زیبا فرج زادگان چاپ مقاله در مجله european of journal of epidemiology  با ایمپکت فاکتور 7.226 در سال 2018 
9 دکتر زیبا فرج زادگان انتخاب بعنوان مسئول بسته اینده نگری دانشگاه سال 96-97
8  دکتر فریبا فتح اللهی کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1395
7 دکتر زیبا فرج زادگان انتخاب بعنوان Lead Guest Editor مجله معتبر Journal of  cancer epidemiology
6 گروه پزشکی اجتماعی اصفهان انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 94
5 گروه پزشکی اجتماعی اصفهان انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 93
4 دکتر افسانه ملک پور کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1390
3 دکتر ندا زمانی کسب رتبه اول آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1389
2 دکتر ابتین حیدرزاده کسب رتبه اول آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1381
1 دکتر فرزانه چیت ساز کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1379

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir