افتخارات گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-9:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی افتخارات کسب شده
 دکتر فریبا فتح اللهی کسب رتبه دوم آزمون بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 1395
دکتر زیبا فرج زادگان انتخاب بعنوان Lead Guest Editor مجله معتبر Journal of  ancer epidemiology
گروه پزشکی اجتماعی اصفهان انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 94
گروه پزشکی اجتماعی اصفهان انتخاب بعنوان گروه آموزشی برتر در سال 93

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir