افتخارات گروه قلب

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/26-10:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه در گروه

افتخار کسب شده

تاریخ

1

دکتر حمید صانعی

استاد

عضو هیئت بورد قلب و عروق

1397-1394

2

دکتر نضال صراف زادگان

استاد

هشتمین جایزه سازمان بهداشت جهانی در حوزه کنترل سرطان، بیماریهای قلبی و دیابت در منطقه مدیترانه شرقی

2015

3

دکتر نضال صراف زادگان

استاد

پژوهشگر برتر

1397

4

دکتر جواد شهابی

استادیار

نفر اول بورد تخصصی قلب و عروق

1392

5

دکتر فائزه تابش

استادیار

10 درصد بورد تخصصی قلب و عروق

1393

6

دکتر سید محمد کرمانی القریشی

استادیار

نفر اول بورد تخصصی قلب و عروق

1395

7

دکتر محمد هادی منصوری

استادیار

10 درصد بورد تخصصی قلب و عروق

1396

8

دکتر فرشته ستار

استادیار

10 درصد بورد تخصصی قلب و عروق

1397

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir