افتخارات گروه عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-13:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
7 دکتر حسن صالحی استاد عضو هیات بورد تخصصی بیماریهای عفونی سال 98
6 دکتر فرزین خوروش استاد دبیر بورد تخصصی بیماریهای عفونی سال 98
5 دکتر آتوسا حکمی فرد استادیار رتبه ی برتر آزمون بورد تخصصی سال 95
4 دکتر سمیه حقیقی پور استادیار رتبه ی برتر آزمون بورد تخصصی سال 93
3 دکتر کیانا شیرانی استادیار رتبه ی برتر آزمون بورد تخصصی سال 90
2 دکتر محمد رضا یزدانی استادیار رتبه ی برتر آزمون بورد تخصصی سال 89
1 دکتر فرزین خوروش استاد رتبه ی برتر آزمون بورد تخصصی سال 83

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir