افتخارات گروه طب فیزیکی و توانبخشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
دکتر مریم خسروی کسب رتبه اول بورد تخصصی کشوری در سال 96
دکتر سعید خسروی

استاد برتر در حوزه ارزشیابی آموزشی از دید فراگیران و دریافت لوح تقدیر از رئیس محترم دانشکده پزشکی اصفهان در سال 95

دکتر فرناز دهقان کسب رتیه دوم بورد تخصصی در کشور و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت در سال 92
دکتر شیلا  حقیقت کسب رتیه دوم بورد تخصصی در کشور و دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت در سال 91
دکتر شیلا حقیقت دریافت لوح تقدیر پزشک نمونه از رئیس محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان در سال 95
دکتر سعید خسروی دریافت لوح تقدیر پزشک نمونه از رئیس محترم سازمان نظام پزشکی اصفهان در سال 90
دکتر بابک وحدت پور انتخاب بعنوان پزشک نمونه از سازمانهای بیمه گر در سال 90

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir