افتخارات گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-13:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات کسب شده سال

افتتاح سلامتکده طب سنتی

در مرکز آموزش و درمانی امین

95

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir