افتخارات گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/23-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
3 دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه سایت برتراز بین گروه های علوم پایه 98
2 دکتر محبوبه والیانی عضو گروه افتتاح کلینیک اوریکولوتراپی 97
1 دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه افتتاح سلامتکده طب ایرانی در مرکز آموزش و درمانی امین 95

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir