افتخارات گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/10-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
3 دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه مدیر گروه برتر از بین گروه های علوم پایه 97
2 دکتر محبوبه والیانی عضو گروه افتتاح کلینیک اوریکولوتراپی 97
1 دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه افتتاح سلامتکده طب ایرانی در مرکز آموزش و درمانی امین 95

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir