افتخارات گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/17-23:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات کسب شده سال

افتتاح سلامتکده طب ایرانی

در مرکز آموزش و درمانی امین

95

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir