افتخارات گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/20-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخار کسب شده نام و نام خانوداگی
کسب دو رتبه برتر (5% و 10% اول) توسط دانش آموختگان گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) طب اورژانس سال 98

دکتر امید شکوهی

دکتر آذردخت رحیمی نیک

 کسب رتبه برتر پزشک متخصص طب اورژانس کشور- مهر ماه 96  دکتر رضا عزیزخانی
پزشک نمونه استان در رشته طب اورژانس- شهریور ماه 96   دکتر مهرداد اسماعیلیان

تدوين راهنماهاي ملي سلامت (جلد دوم-647 صفحه)

— فصل توصيه هاي پس از ترخيص از اورژانس براي مبتلايان به حمله ي آسم

(صفحه 331-الي 342)

— فصل توصيه هاي پس از ترخيص از اورژانس براي مبتلايان به سردرد تنشي(صفحه 343 الي 349)

—فصل توصيه هاي پس از ترخيص از اورژانس براي مبتلايان به زخم باز(صفحه 350 الي 360)

دكتر رضا عزيزخاني

دكتر روشنك مهدي پور

دكتر كيهان گلشني

تأسيس و راه اندازي رشته تخصصي طب اورژانس براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

دكتر رضا عزيز خاني

دکتر امید احمدی

دکتر بابک معصومی

دکتر محمد نصر اصفهانی

راه اندازي دوره كارشناسي ناپيوسته فوريتهاي پزشكي براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir