افتخارات گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-12:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
  اولین اورژانس مسمومین در کشور
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir