افتخارات گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/06/18-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
مقیم  
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir