افتخارات گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/14-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف  نام و نام خانوداگی    افتخار کسب شده تاريخ كسب شده    
31 دكتر سميه خانجاني

پذیرفته شده در فلوشیپ پریناتولوژی دانشگاه تهران

1397
30 دكتر فريناز فرهبد

پذیرفته شده در فلوشیپ پریناتولوژی دانشگاه تهران

1397
29 دكتر هتاو قاسمي تهراني

پذیرفته شده در فلوشیپ نازایی دانشگاه شهيد بهشتي تهران

1395
28

دکتر الهام نقشینه

عضو هيات بورد كشوري 1398
27

دکتر الهام نقشینه

پذیرفته شده در فلوشیپ نازایی دانشگاه یزد

1394
26

دکتر مریم هاشمی

پذیرفته شده در فلوشیپ لاپاروسكوپي دانشگاه تهران

1396
25

دکتر مریم حاج هاشمی

پذیرفته شده در فلوشیپ جراحیهای کف لگن دانشگاه تهران

1396
24 دكتر ليلا موسوي

پذیرفته شده در فلوشیپ انکولوژی دانشگاه تهران

1394
23

دکتر فهیمه ثابت

پذیرفته شده در فلوشیپ انکولوژی دانشگاه تهران

1396
22 دكتر صفورا روح الامين عضو هيات بورد كشوري 1398
21 دكتر صفورا روح الامين

پذیرفته شده در فلوشیپ لاپاروسكوپي دانشگاه تهران

1395
20 دکتر الهه زارعان عضو هيات بورد كشوري 1398
19 دکتر الهه زارعان

پذیرفته شده در فلوشیپ پریناتولوژی دانشگاه تهران

1392
18 دکتر زهرا شهشهان استاد برتر 1384 و1395
17 دکتر فریبا بهنام فر

 پزشک نمونه

1388و1390و1393
16 دکتر فریبا بهنام فر

پژوهشگر برتر

1388
15 دکتر فریبا بهنام فر

مدیر گروه برتر

1394
14 دکتر فریبا بهنام فر عضو هيات ممتحنه بورد تخصصي زنان و زايمان 1398
13 دکتر الهه زارعان

پزشک نمونه

1394
12 دکتر مریم حاج هاشمی پزشک برگزیده 1389
11 دکتر مریم حاج هاشمی استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1389-1390
10 دکتر آذر دانش شهرکی استاد شایسته حوزه درمان 1394
9 دکتر آذر دانش شهرکی داور نمونه مقالات 1388
8 دکتر آذر دانش شهرکی سخنران برتر در هشتمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان 1385
7 دکتر زهرا شهشهان استاد نمونه دانشگاه 1385
6 دکتر زهرا شهشهان استاد نمونه دانشگاه 1392
5 دکتر زهرا شهشهان پزشک نمونه خدمات درمانی 1392
4 دکتر زهرا شهشهان پزشک نمونه خدمات درمانی 1380
3 دکتر زهرا شهشهان کارشناس نمونه طرح های تحقیقاتی 1393
2 دکتر خانی

پزشك نمونه تامین اجتماعی

-----
1 دکتر خانی مدیر گروه نمونه 1390

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir