افتخارات گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

افتخارات کسب شده

تصویب فلوشیپ نوروسایکیاتری در سال 95

 

ایجاد اولین اورژانس روانپزشکی در کشور و اولین استاندارد سازی آن در کشور

پیشنهاد اورژانس روانپزشکی این گروه از جانب وزارت بهداشت بعنوان محلی برای گذرانیدن دوره روتیشن روانپزشکی دستیاران سایر دانشگاهها (1390).

ایجاد اولین مرکز تحقیقات علوم رفتاری در کشور.

ایجاد اولین مرکز آموزشی درمانی وابسته به مواد درکشور.

کسب رتبه اول درامتحانات بورد کشوری توسط فارغ التحصیلان این گروه در دوره های متعدد. 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir