افتخارات گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/04/15-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه

افتخار کسب شده

تاریخ
8 دکتر مجید برکتین استاد

تصویب فلوشیپ نوروسایکیاتری در سال 95

و راه اندازی این دوره در سال 97

 

1395-1397
7     پیشنهاد اورژانس روانپزشکی این گروه از جانب وزارت بهداشت بعنوان محلی برای گذرانیدن دوره روتیشن روانپزشکی دستیاران سایر دانشگاهها (1390). 1390
6 دکتر مجید برکتین استاد اولین استاندارد سازی اورژانس روانپزشکی در کشور (سال 1387) 1387
5 دکتر سیدغفور موسوی استاد

ایجاد اولین اورژانس روانپزشکی در کشور ( سال 1373)

1373
4 دکتر عباس عطاری استاد بازنشسته

ایجاد اولین مرکز تحقیقات علوم رفتاری در کشور.

1373
3 دکتر مهرداد صالحی استاد

ایجاد اولین مرکز آموزشی درمانی وابسته به مواد درکشور.

 
2 - دستیاران

کسب رتبه اول درامتحانات بورد کشوری توسط فارغ التحصیلان این گروه در دوره های متعدد. 

--
1 دکتر قربانعلی اسداللهی استاد بازنشسته

ادغام بهداشت روان درPHC حادثه جهانی بودکه سارتریوس رییس
World Associaion of Psychiatry
=WPA
آن را یک حادثه استثنایی در جهان نامید،این اتفاق درسال۱۳۶۷ درشهرضا روی داد ومجریان آقای دکتر حسن زاده وآقای دکتراسدالهی بودند.دوسال بعد این پایلوت کشوری شد.افتتاح طرح بدست سارتریوس و با شرکت۲۴ عضو EMRO کشورهای مدیترانه شرقیWHO بود

1367

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir