افتخارات گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/09-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه

افتخارات کسب شده

1 دکتر مجید برکتین استاد

تصویب فلوشیپ نوروسایکیاتری در سال 95

و راه اندازی این دوره در سال 97

 

2 دکتر مجید برکتین استاد

ایجاد اولین اورژانس روانپزشکی در کشور و اولین استاندارد سازی آن در کشور

3    

پیشنهاد اورژانس روانپزشکی این گروه از جانب وزارت بهداشت بعنوان محلی برای گذرانیدن دوره روتیشن روانپزشکی دستیاران سایر دانشگاهها (1390).

4 دکتر عباس عطاری استاد بازنشسته

ایجاد اولین مرکز تحقیقات علوم رفتاری در کشور.

5 دکتر مهرداد صالحی استاد

ایجاد اولین مرکز آموزشی درمانی وابسته به مواد درکشور.

6 - دستیاران

کسب رتبه اول درامتحانات بورد کشوری توسط فارغ التحصیلان این گروه در دوره های متعدد. 

7 دکتر قربانعلی اسداللهی استاد بازنشسته

ادغام بهداشت روان درPHC حادثه جهانی بودکه سارتریوس رییس
World Associaion of Psychiatry
=WPA
آن را یک حادثه استثنایی در جهان نامید،این اتفاق درسال۱۳۶۷ درشهرضا روی داد ومجریان آقای دکتر حسن زاده وآقای دکتراسدالهی بودند.دوسال بعد این پایلوت کشوری شد.افتتاح طرح بدست سارتریوس و با شرکت۲۴ عضو EMRO کشورهای مدیترانه شرقیWHO بود

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir