افتخارات گروه رادیوتراِپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام خانوداگی   افتخار کسب شده                                              
1 دکتر مهناز رعایائی عضو هیئت ممتحنه بورد رشته رادیوانکولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
2 دکتر سیمین همتی عضو هیئت ممتحنه بورد رشته رادیوانکولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
3 دکتر علی اخوان عضو هیئت ممتحنه بورد رشته رادیوانکولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
4 دکتر مهناز رعایائی استاد نمونه 
5 دکتر علی اخوان استاد نمونه 
6 دکتر مهناز رعایائی کسب رتبه ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیوانکولوژی در سال 1382
7 دکتر علی اخوان کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی در سال 1381
8 دکتر نگین فرشچیان کسب رتبه اول در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی در سال 1388
9 دکتر فرشید اربابی کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی در سال 1384
10 دکتر محمد محمدزاده کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی در سال 1382

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir