افتخارات گروه رادیوتراِپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-6:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
   
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir