افتخارات گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/03-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات کسب شده
 
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir