افتخارات گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-11:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات کسب شده
كسب سهميه 10% امتحان بورد جراحي سال 97 آقاي دكتر سيد مهدي تولايي
كسب سهميه 10% امتحان بورد جراحي سال 97 آقاي دكتر پوريا توكلي
كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال سال 97 توسط آقاي دكتر علي فاضلي
 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir