افتخارات گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات کسب شده
دكتر محسن محموديه -  عضو هيئت بورد رشته جراحي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
دكتر مسعود ناظم -   عضو هيئت بورد رشته جراحي اطفال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
دكتر محمود عمراني فرد-     عضو هيئت بورد رشته جراحي پلاستيك وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
دكتر سيدعباس طباطبايي -   عضو هيئت بورد رشته جراحي توراكس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
كسب سهميه 10% امتحان بورد جراحي سال 97 آقاي دكتر سيد مهدي تولايي
كسب سهميه 10% امتحان بورد جراحي سال 97 آقاي دكتر پوريا توكلي
كسب رتبه يك آزمون فوق تخصصي رشته جراحي اطفال سال 97 توسط آقاي دكتر علي فاضلي
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir