افتخارات گروه جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/18-10:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی افتخار کسب شده
حبیب پیرمرادی کسب رتبه چهارم بورد کشوری در سال 95
دکتر همایون تابش دریافت لوح تقدیر از سازمان نظام پزشکی بابت پزشک نمونه  در سال 95

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir