افتخارات گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/10-7:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف افتخارات کسب شده
1 اهدای لوح تقدیر قهرمان کرونا به آقای دکتر سعید عباسی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir