افتخارات گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/11/19-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
8 گروه باکتری و ویروس شناسی - گروه برتردر نخستین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   1399
7 تازه های میکروب شناسی  - جدید ترین اخبار میکروب و ویروس شناسی در سایت گروه  1397
6 گروه باکتری و ویروس شناسی - سایت گروه میکروب شناسی جزء نفرات اول تا ششم دانشکده پزشکی شد. 1397
5 آقای دکتر حسن شجاعی استاد پژوهشگر نمونه

1391

2000

1997

4 آقای دکتر حسن شجاعی استاد   کشف باکتری 2012
3 آقای دکتر حسن شجاعی استاد  استاد نمونه 1395
2 آقای دکتر حسین فاضلی استاد  استاد نمونه 1392
1 آقای دکتر جمشید فقری دانشیار پژوهشگر برتر  1386

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir