افتخارات گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/02/19-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات
 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir