افتخارات گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-7:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخارات تاریخ
1 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی هیات علمی - دانشیار ترکیب ترمیم کننده و بند آورنده خونریزی زخم   
2 دکتر عباس رضایی هیات علمی - استاد سلول های کشنده ذاتی NK  
3 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی هیات علمی - دانشیار کیت تشخیص سریع HIV-1  
4 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی هیات علمی - دانشیار گیرنده آنتی ژنی کایمر در برابر CD25 به منظور...  
5 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی هیات علمی - دانشیار چسب زخم کشنده پوست  
6 دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی هیات علمی - دانشیار

درمان اختصاصی بیماری آرتریت روماتوئید

 
7 دکتر عباس رضایی هیات علمی - استاد

لاکتوکوکوس لاکتیک تولید کننده اینترلوکین 18 

 
8 دکتر عباس رضایی هیات علمی - استاد نانوبادی اختصاصی مولکول TIM-3 با استفاده از تکنیک نمایش فاژی  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir