افتخارات گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/11/25-18:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوداگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
۱ دكتر مهرداد محمدي دانشیار پزشك نمونه سال 1392 از طرف تامين اجتماعي ۱۳۹۲
۲ دكتر مهتاب ضرغام دانشیار جايزه محقق برتر براي بهترين تاليف كتاب  
۳ دكتر مهتاب ضرغام دانشیار جايزه استاد نمونه در آموزش دانش آموختگان پزشكي  
۴ دکتر محمدهاتف خرمی استاد عضو هیئت ممتحنه بورد اورولوژی وزارت بهداشت ۱۳۹۹-
۵ دکتر محمد یزدانی استاد دبیر علمی بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران ۱۳۹۸
۶ دکتر محمد هاتف خرمی استاد رئیس شاخه استانی انجمن اورولوژی ایران ۱۳۹۹-
۸ دستیاران گروه دستیار کسب رتبه های برتر بورد تخصصی در سال های متمادی  متعدد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir