افتخارات گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/18-11:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

آقایان دکتر سیدجلیل حمیدی، دکتر هادی روان بد و دکتر سعید فرزین نیا
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir