افتخارات گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-12:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخار کسب شده نام و نام خانوداگی
قبولی در آزمون پذیرش دستیار فلشیپ جراحی تومور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آقای دکتر محسن حیدری

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

آقایان دکتر سیدجلیل حمیدی، دکتر هادی روان بد و دکتر سعید فرزین نیا

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir