افتخارات گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-5:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
11

دکتر مجتبی

بنی اسدی

و

دکتر رضا محمدی

دستیار تخصصی کسب دو رتبه برتر (5% و 10% اول) توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 98

شهریور ماه 98

10 دکتر علی عندلیب هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری اردیبهشت ماه 98
9 دکتر محسن حیدری هیأت علمی قبولی در آزمون پذیرش دستیار فلوشیپ جراحی تومور دانشگاه علوم پزشکی ایران شهریور ماه 97
8 دکتر محمدعلی تحریریان هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری تیر ماه 97
7

دکتر سیدجلیل حمیدی، 

دکتر هادی روان بد و

دکتر سعید فرزین نیا

هیأت علمی

کسب سه رتبه برتر توسط دانش آموختگان گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  از بین هفت نفر برگزیده (5% اول) آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 96

شهریور ماه 97

6 دکتر محمدرصا اعتمادی فر هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری تیر ماه 94
5 دکتر ابوالقاسم زارع راده هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری آبان ماه 93
4 دکتر مهدی مطیفی فرد هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری آذر ماه 91
3 دکتر مهدی کوشک زری و دکتر مهدی تیموری   دستیار تخصصی کسب دو رتبه اول در 10 درصد اول دانشنامه تخصصی (بورد) ارتوپدی سال 91 شهریور ماه 91
2 دکتر محمد دهقانی هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری آذر ماه 90
1 دکتر محمد جاودان هیأت علمی ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری آذر ماه 90

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir