افتخارات گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی افتخارات کسب شده
دکتر احمد سبحان تدوین اطلس کامل پاتولوژی توسط دکتر سبحان -راه اندازی اولین آزمایشگاه اینترنتی در ایران توسط دکتر سبحان
دکتر پروین رجبی عضو هيأت ممتحنه رشته تخصصي آسیب شناسی
دکتر پروین محزونی عضو هيأت ممتحنه رشته تخصصي آسیب شناسی - کسب زن نمونه کشوری
دکتر اردشیر طالبی کسب رتبه دهم علم سنجی هیات علمی وزارت بهداشت
دکتر آذر برادران کسب رتبه چهارم علم سنجی هیات علمی وزارت بهداشت
دکتر بهنوش محمدی کسب رتبه دوم بورد کشوری 
دکتر مریم سلطان  کسب رتبه  در بورد کشوری
دکتر دیانا طاهری کسب زن نمونه کشوری
دکتر پردیس نعمت اللهی عضو بنیاد نخبگان کشور
دکتر بهنوش محمدی کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال97 
دکتر شهناز اسکندری کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 96
دکتر پگاه هدایت کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 95
دکتر مریم درخشان کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 94
دکتر سارا دشتی کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 92
   
   
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir