افتخارات گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-14:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی افتخارات کسب شده
دکتر پروین رجبی عضو هيأت ممتحنه رشته تخصصي آسیب شناسی
دکتر پروین محزونی عضو هيأت ممتحنه رشته تخصصي آسیب شناسی
دکتر اردشیر طالبی کسب رتبه دهم علم سنجی هیات علمی وزارت بهداشت
دکتر آذر برادران کسب رتبه چهارم علم سنجی هیات علمی وزارت بهداشت
   
   
   
دکتر پردیس نعمت اللهی عضو بیساد نخبگان کشور
دکتر شهناز اسکندری کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 96
دکتر پگاه هدایت کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 95
دکتر مریم درخشان کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 94
دکتر سارا دشتی کسب رتبه برتر در آزمون بورد تخصصی در سال 92
   
دکتر احمدد سبحان تدوین اطلس کامل پاتولوژی توسط دکتر سبحان -راه اندازی اولین آزمایشگاه اینترنتی در ایران توسط دکتر سبحان
   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir