افتخارات کسب شده گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-9:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

افتخارات کسب شده

رتبه های برتر آزمون بورد تخصصی 

پذیرش فلو نوروماسکولار از مهر 99
کسب رتبه ده درصد بورد کشوری توسط سرکار خانم دکتر معصومه چشم آور بورد سال 1398
تصویب فلوشیپ نوروماسکولار اصفهان بعنوان دومین مرکز تربیت فلوشیپ نوروماسکولار در کشور سال 1398
سال 95 دکتر هلیا حمصیان رتبه سوم بورد  کشوری
سال 93 دکتر مهری سالاری بنج درصد بورد
سال 91 دکتر نسیم تبریزی رتبه اول
سال 90 دکتر علی اصغر اخوت 
سال 89 دکتر فرزاد فاتحی - دکتر بهناز انصاری - دکتر بهاره بازویار 
سال 86 دکتر مجید قاسمی 

سال 83 دکتر محمد سعادت نیا - دکتر کیوان بصیری 

رتبه کشوری مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

تاسیس فلوشیپ صرع و اولین جراحی صرع کشور در اصفهان
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir