افتخارات کسب شده گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/04-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام ونام خانوادگی مرتبه در گروه

افتخارات کسب شده

رتبه های برتر آزمون بورد تخصصی 

تاریخ
16 دکتر مهدیه افضلی دستیار کسب رتبه اول بورد کشوری سال 99
15 دکتر جعفر مهوری استاد ارتقاء  از مرتبه علمی دانشیاری به استادی سال 99
14 دکتر مریم علیزاده دستیار فلوشیپ پذیرش اولین فلو نوروماسکولار در اصفهان سال تحصیلی 400-1399 سرکار خانم دکتر علیزاده سال 99
13 دکتر هلیا حمصیان دستیار فلوشیپ پذیرش دستیار فلوشیپ صرع در سال تحصیلی 400-1399 سرکار خانم دکتر هلیا حمصیان سال 99
12 گروه گروه دریافت مجوز پذیرش فلو نوروماسکولار از مهر 99 سال 99
11 دکتر معصومه چشم آور دستیار کسب رتبه ده درصد بورد کشوری سال 98
10 گروه گروه تصویب فلوشیپ نوروماسکولار اصفهان بعنوان دومین مرکز تربیت فلوشیپ نوروماسکولار در کشور سال 1398 سال 98
9 دکتر هلیا حمصیان دستیار کسب رتبه سوم بورد  کشوری سال 95
8 دکتر مهری سالاری دستیار کسب رتبه  بنج درصد بوردکشوری سال 93
7 دکتر نسیم تبریزی دستیار کسب رتبه اول بورد کشوری سال 91
6 دکتر علی اصغر اخوت دستیار کسب رتبه اول بورد کشوری سال 90
5 دکتر فرزاد فاتحی - دکتر بهناز انصاری - دکتر بهاره بازویار دستیار کسب رتبه اول تا سوم بورد کشوری سال 89
4 دکتر مجید قاسمی دستیار کسب رتبه بورد کشوری اول سال 86
3 دکتر محمد سعادت نیا - دکتر کیوان بصیری دستیار

کسب رتبه بورد کشوری اول و دوم 

سال 83
2 گروه گروه

رتبه کشوری مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

سال 83
1 گروه گروه تاسیس فلوشیپ صرع و اولین جراحی صرع کشور در اصفهان سال 83
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir