افتخارات

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/02/05-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
دکتر شهرزاد شهیدی عضو هیات بورد فوق تخصصی نفرولوژی
دکتر اشرف امین الرعایا عضو هیات بورد فوق تخصصی غدد 
دكتر بيژن ايرج عضو هيات بورد فوق تخصصي غدد
دکتر پیمان ادیبی عضو هیات بورد فوق تخصصی گوارش
دکتر بابک امرا عضو هیات بورد فوق تخصصی ریه
دکتر فرزانه اشرفی عضو هیات بورد تخصصی داخلی
دکتر هادی کریم زاده عضو هیات بورد فوق تخصصی روماتولوژی
دکتر محمدحسن امامی عضو هیات بورد تخصصی داخلی
دکتر مژگان مرتضوی

عضو هیات بورد تخصصی داخلی

سردبیر مجله JRMS

 

دکتر حمید نصری جزء دانشمندان یک درصد برتر ISI
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir