افتتاح طرح عمراني گسترش فضای فیزیکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/30-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح عمران گسترش فضای فیزیکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی که از حدود یک سال قبل مورد توجه ویژه ی هیات رئیسه محترم دانشکده پزشکی قرار گر فته بود سرانجام به بهره برداری رسید. با اجرای این طرح راهروی دومی در طبقه همکف دانشکده به این گروه اختصاص داده شد که پس از بازسازی تحویل گروه گردید. این گسترش فضا بسیاری از مشکلات آموزشی و اداری گروه را مرتفع نمود. به این مناسبت مراسم رسمی افتتاحیه بهبودی از این طرح گسترش صبح روز شنبه 29 مهر ماه در محل گروه با حضور آقای دکتر صبری  معاون محترم آموزشی دانشگاه، آقای دکتر امامی رئیس محترم دانشکده، آقای دکتر رحیمی معاون محترم درمان دانشکده، آقای دکتر نصر معاون محترم اداری و مالی دانشکده، آقای دکتر منصور صالحی مدیر محترم گروه ژنتیک، اعضای محترم هیات علمی گروه ژنتیک، جمعی از دانشجویان و سایر دست اندرکاران این طرح در محل گروه مذکور برگزار گردید.

 در ضمن برگزاری این مراسم از کارمندان بازنشسته گروه و از زحمات افرادی که در تحقق بخشیدن به این مهم سهم بسزایی داشتند قدردانی گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir