افتتاحيه مراسم بزرگداشت ماه پژوهش با حضور اساتید، دانشجویان، اعضاء و نماینده محترم حوزه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-12:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در این مراسم سرکار خانم دکتر دهقان از طرف حوزه معاونت پژوهشی و جناب آقای دکتر خان احمد از اعضای محترم هیات علمی گروه ژنتیک پیرامون اهمیت و ضرورت پژوهش در جامعه بیاناتی ایراد نمودند . مراسم با پرسش و پاسخ دانشجویان و اساتید حاضر پایان یافت. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir