اعضای هیات علمی گروه کودکان PICU

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/29-6:40
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر شراره بابایی CV
دکتر نازنین زیبانژاد CV

دکتر عاطفه صادقی زاده CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir