اعضای هیات علمی گروه کودکان PICU

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/12-10:48
Printer-friendly versionPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر شراره بابایی CV
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir