اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-13:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر احمد رضا زمانی

CV

مقالات

دکتر زیبا فرج زادگان

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر رضا خدیوی

CV

مقالات

برنامه هفتگی

 

دکتر سید احمد محمودیان

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر پرستو گلشیری

CV

مقالات

برنامه هفتگی

 دکتر زهرا دانا سیادت

CV

مقالات

 دکتر رضا روز بهانی

CV

مقالات

 دکتر علیرضا صفائیان

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر آرمیندخت شاه ثنایی

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر آناهیتا بابک CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر نرگس معتمدی

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر نگاه توکلی فرد

CV

مقالات

دکتر حوریه انصاری

CV

مقالات

دکتر عاطفه واعظی

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر زهرا امینی

CV

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر سمیه شمسائی

cv

مقالات

برنامه هفتگی

دکتر ندا توکلی CV

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir