اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر زهرا امینی  http://isid.research.ac.ir/Zahra_AminiPozveh
2 دکتر حوریه انصاری  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=huCpfdYAAAAJ
3 دکتر آناهیتا بابک  http://isid.research.ac.ir/Anahita_Babak
4 دکتر ندا توکلی http://isid.research.ac.ir/Neda_TavakoliMoghadam
5 دکتر نگاه توکلی فرد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wf5SRQEAAAAJ
6 دکتر رضا خدیوی

http://isid.research.ac.ir/Reza_Khadivi

 

7 دکتر احمدرضا زمانی

 

http://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Zamani

8 دکتر زهرا دانا سیادت

http://isid.research.ac.ir/ZahraDana_Siadat

9 دکتر آرمیندخت شاه ثنایی  http://isid.research.ac.ir/Armindokht_Shahsanai
10 دکتر سمیه شمسایی   
11 دکتر علیرضا صفاییان http://isid.research.ac.ir/Alireza_Safaeian
12 دکتر زیبا فرج زادگان  http://isid.research.ac.ir/Ziba_Farajzadegan
13 دکتر جلال کریمی  
14 دکتر پرستو گلشیری  http://isid.research.ac.ir/Parastoo_Golshiri
15 دکتر سید احمد محمودیان http://isid.research.ac.ir/Ahmad_Mahmoudian
16 دکتر نرگس معتمدی https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FT2aoZMAAAAJ
17 دکتر عاطفه واعظی https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Z9VlG_0AAAAJ

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir