اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/22-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر احمد رضا زمانی

 

http://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Zamani

دکتر زیبا فرج زادگان

 

http://isid.research.ac.ir/Ziba_Farajzadegan

دکتر رضا خدیوی

http://isid.research.ac.ir/Reza_Khadivi

 

دکتر سید احمد محمودیان

http://isid.research.ac.ir/Ahmad_Mahmoudian

دکتر پرستو گلشیری

http://isid.research.ac.ir/Parastoo_Golshiri

 

 دکتر زهرا دانا سیادت http://isid.research.ac.ir/ZahraDana_Siadat
 دکتر علیرضا صفائیان

http://isid.research.ac.ir/Alireza_Safaeian

دکتر آرمیندخت شاه ثنایی

http://isid.research.ac.ir/Armindokht_Shahsanai

 

دکتر آناهیتا بابک http://isid.research.ac.ir/Anahita_Babak
دکتر نرگس معتمدی

http://isid.research.ac.ir/Narges_Motamedi

دکتر نگاه توکلی فرد

http://isid.research.ac.ir/Negah_Tavakolifard

دکتر حوریه انصاری

http://isid.research.ac.ir/Horieh_Ansari

دکتر عاطفه واعظی

http://isid.research.ac.ir/Atefeh_Vaezi

 

دکتر زهرا امینی

http://isid.research.ac.ir/Zahra_AminiPozveh

دکتر سمیه شمسائی

http://isid.research.ac.ir/Somayeh_Shamsaee

 

دکتر ندا توکلی http://isid.research.ac.ir/Neda_TavakoliMoghadam
دکتر جلال کریمی /sites/default/files/users/ejtemaei/jalal%20Resume.docx

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir