اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/08-5:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر زهرا امینی  http://isid.research.ac.ir/Zahra_AminiPozveh
2 دکتر حوریه انصاری  https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=huCpfdYAAAAJ
3 دکتر آناهیتا بابک  http://isid.research.ac.ir/Anahita_Babak
4 دکتر ندا توکلی http://isid.research.ac.ir/Neda_TavakoliMoghadam
5 دکتر نگاه توکلی فرد https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wf5SRQEAAAAJ
6 دکتر رضا خدیوی

http://isid.research.ac.ir/Reza_Khadivi

 

7 دکتر احمدرضا زمانی

 

http://isid.research.ac.ir/Ahmadreza_Zamani

8 دکتر سمیه شمسایی  ندارد
9 دکتر علیرضا صفاییان http://isid.research.ac.ir/Alireza_Safaeian
10 دکتر زیبا فرج زادگان  http://isid.research.ac.ir/Ziba_Farajzadegan
11 دکتر محمودرضا زاهد نژاد ندارد
12 دکتر جلال کریمی ندارد
13 دکتر پرستو گلشیری  http://isid.research.ac.ir/Parastoo_Golshiri
14 دکتر سید احمد محمودیان http://isid.research.ac.ir/Ahmad_Mahmoudian
15 دکتر نرگس معتمدی https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FT2aoZMAAAAJ

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir