اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-13:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر احمد رضا زمانی

CV

مقالات

دکتر زیبا فرج زادگان

CV

مقالات

 

دکتر رضا خدیوی

CV

مقالات

 

دکتر سید احمد محمودیان

CV

مقالات

 

دکتر پرستو گلشیری

CV

مقالات

 

 دکتر زهرا دانا سیادت

CV

مقالات

 دکتر رضا روز بهانی

CV

مقالات

 دکتر علیرضا صفائیان

CV

مقالات

 

دکتر آرمیندخت شاه ثنایی

CV

مقالات

 

دکتر آناهیتا بابک CV

مقالات

 

دکتر نرگس معتمدی

CV

مقالات

 

دکتر نگاه توکلی فرد

CV

مقالات

دکتر حوریه انصاری

CV

مقالات

دکتر عاطفه واعظی

CV

مقالات

 

دکتر زهرا امینی

CV

مقالات

 

دکتر سمیه شمسائی

cv

مقالات

 

دکتر ندا توکلی CV

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir