اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
حجه الاسلام والمسلمین دکتر قدرت الله مومنی

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

اخلاق و حقوق پزشکی
 
ساختمان پزشکی اجتماعی

 صرف و نحو کاربردی در طب سنتی

 

 
ساختمان پزشکی اجتماعی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه – کمیته اخلاق

حضور در دفتر (امور اجرایی)

مشاوره

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

اخلاق اسلامی

۱۲ پرستاری

اخلاق اسلامی

۳۲ پزشکی

حضور در دفتر (امور اجرایی)

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

حضور در دفتر (امور اجرایی)

شورای علوم پایه - مشاوره

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
 دکتر سیدحمیدرضا طالقانی

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه – کمیته اخلاق

مشاوره دانشجویی

انقلاب اسلامی ایران

۳۴ پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

۴ پرستاری

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

انقلاب اسلامی ایران

۱۳ پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

24 پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

۱۳ پزشکی

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

 
cv
حجه الاسلام والمسلمین دکتر علی غلامی دهقی

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

تاریخ تحلیلی

۱۰پرستاری

مشاوره دانشجویی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱پزشکی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۱۱پزشکی

يكشنبه

شورای گروه

تاریخ امامت

۱۱پزشکی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

3پرستاری

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
حجه الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا امینی

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

مطالعه و پژوهش

تاریخ تحلیلی اسلام

۱۲پزشکی

مشاوره دانشجویی

تفسیر قرآن

۱۳پزشکی

يكشنبه

شورای گروه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

تاریخ تحلیلی اسلام

۱۱پرستاری

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

تاریخ تحلیلی اسلام

برجیان پزشکی

تاریخ تحلیلی اسلام

۹بهداشت

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
دکتر محمود ایوبی

ايام هفته

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

تاریخ تحلیلی اسلام

۳پرستاری

تاریخ امامت

۳۱پزشکی

 تفسیر موضوعی قرآن

 

۶پزشکی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

جلسه شورای گروه

مشاوره دانشجویی

تفسیر موضوعی قرآن

ش ردانی پور

تفسیر موضوعی قرآن

۱۵پزشکی

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

۲ پرستاری

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا نقیه

 

ايام هفته

۱۰-۸

۱۰-۱۲

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

اندیشه اسلامی ۲

  ش هدایتی داروسازی

 

يكشنبه

اندیشه اسلامی ۲

 ۹ پزشکی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 

دوشنبه

اندیشه اسلامی ۲

۱۵ پزشکی

اندیشه اسلامی ۲

۱۵ پزشکی

مطالعه و پژوهش

 

سه شنبه

اندیشه اسلامی ۲

۵ پرستاری

اندیشه اسلامی ۲

۱۱پرستاری

مطالعه و پژوهش

 

چهار شنبه

مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

 

 
cv
دکتر روح الله موسوی زاده

ايام

۱۰-۸

۱۰-۱۲

۱۴-۱۶

۱۶-۱۸

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

مطالعه و پژوهش

آیین زندگی

۴ دندانپزشکی

آیین زندگی

۴  بهداشت

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دانش خانواده

۲۵ پزشکی

دانش خانواده

۱۳پرستاری

چهار شنبه

مطالعه و پژوهش

دانش خانواده

۲دندانپزشکی

اخلاق اسلامی

۵ پرستاری

مطالعه و پژوهش

 
cv

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir