اعضای هیات علمی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی برنامه هفتگی اطلاعات بیشتر عکس
حجه الاسلام والمسلمین دکتر قدرت الله مومنی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

اخلاق و حقوق پزشکی
 
ساختمان پزشکی اجتماعی

 صرف و نحو کاربردی در طب سنتی

 

 
ساختمان پزشکی اجتماعی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه – کمیته اخلاق

حضور در دفتر (امور اجرایی)

مشاوره

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

اخلاق اسلامی

۱۲ پرستاری

اخلاق اسلامی

۳۲ پزشکی

حضور در دفتر (امور اجرایی)

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

حضور در دفتر (امور اجرایی)

شورای علوم پایه - مشاوره

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
 دکتر سیدحمیدرضا طالقانی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

شورای گروه – کمیته اخلاق

مشاوره دانشجویی

انقلاب اسلامی ایران

۳۴ پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

۴ پرستاری

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

انقلاب اسلامی ایران

۱۳ پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

24 پزشکی

انقلاب اسلامی ایران

۱۳ پزشکی

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

 
cv
حجه الاسلام والمسلمین دکتر علی غلامی دهقی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

تاریخ تحلیلی

10پرستاری

مشاوره دانشجویی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

11پزشکی

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

11پزشکی

يكشنبه

شورای گروه

تاریخ امامت

11 پزشکی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

3پرستاری

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
حجه الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا امینی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

مطالعه و پژوهش

تاریخ تحلیلی اسلام

12پزشکی

مشاوره دانشجویی

تفسیر قرآن

13پزشکی

يكشنبه

شورای گروه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

تاریخ تحلیلی اسلام

11پرستاری

دوشنبه

مشاوره دانشجویی

تاریخ تحلیلی اسلام

برجیان پزشکی

تاریخ تحلیلی اسلام

9بهداشت

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
دکتر محمود ایوبی

ايام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

تاریخ تحلیلی اسلام

3 پرستاری

تاریخ امامت

31پزشکی

 تفسیر موضوعی قرآن

 

6 پزشکی

مطالعه و پژوهش

يكشنبه

جلسه شورای گروه

مشاوره دانشجویی

تفسیر موضوعی قرآن

ش ردانی پور

تفسیر موضوعی قرآن

15 پزشکی

دوشنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

سه شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

2 پرستاری

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

چهارشنبه

مشاوره دانشجویی

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

 
cv
حجه الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا نقیه

 

ايام

 

10 – 8

12 – 10

4 – 2

6 - 4

شنبه

نام درس

محل كلاس

 

 

اندیشه اسلامی 2

  ش هدایتی داروسازی

 

يكشنبه

نام درس

محل كلاس

اندیشه اسلامی 2

 9 پزشکی

 

 

 

دوشنبه

نام درس

محل كلاس

اندیشه اسلامی 2

15 پزشکی

اندیشه اسلامی 2

10 پزشکی

 

 

سه شنبه

نام درس

محل كلاس

اندیشه اسلامی 2

5 پرستاری

اندیشه اسلامی 2

11 پرستاری

 

 

چهار شنبه

نام درس

محل كلاس

     

 

 
cv  
دکتر روح الله موسوی زاده

ايام

 

10 – 8

12 – 10

4 – 2

6 - 4

شنبه

نام درس

محل كلاس

 

 

 

 

يكشنبه

نام درس

محل كلاس

 

آیین زندگی

4 دندانپزشکی

آیین زندگی

4 بهداشت

 

دوشنبه

نام درس

محل كلاس

 

 

 

 

سه شنبه

نام درس

محل كلاس

 

 

دانش خانواده

25 پزشکی

دانش خانواده

13 پرستاری

چهار شنبه

نام درس

محل كلاس

 

دانش خانواده

2 دندانپزشکی

اخلاق اسلامی

5 پرستاری

 

 
cv    

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir