اعضای هیات علمی گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/23-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه  طب سنتی  و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
دکتر مریم یاوری متخصص طب سنتی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir