اعضای هیات علمی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-22:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر محمد مظاهری

http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Mazaheri

 

دکتر مریم یاوری http://isid.research.ac.ir/Maryam_Yavari

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir