اعضای هیات علمی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دکتر محمد مظاهری سرپرست گروه  طب ایرانی  و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی
دکتر مریم یاوری متخصص طب ایرانی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir