اعضای هیات علمی گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر مهتاب ابراهیم بابایی CV
2 دكتر فريبا بهنام فر CV
3 دکتر فهیمه ثابت CV
4 دکتر مریم حاج هاشمی CV
5 دكتر سميه خانجاني CV
6 دكتر طاهره خليلي بروجني  
7 دكتر آذر دانش شهركي CV
8 دكتر مريم دهقان  
9 دكتر صفورا روح الامين CV
10 دكتر الهه زارعان CV
11 دكتر سمانه سرائيان  
12 دكتر زهرا شهشهان CV
13 دكتر اعظم ظفربخش  
14 دكتر فاطمه زهرا سادات علامه CV
15 دكتر زهرا علامه CV
16 دکتر فریناز فرهبد CV
17 دکتر هتاو قاسمی تهرانی  
18  دكتر عطا اله قهيري CV
19 دكتر شمين قبادي  
20 دكتر فردوس محرابيان CV
21 دكتر فرحناز مردانيان CV
22 دكتر مينو موحدي CV
23 دكتر ليلا موسوي سرشت CV
24 دكتر الهام نقشينه CV
25 دکتر مریم هاشمی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir