اعضای هیات علمی گروه زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/17-10:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر بهناز خانی CV
 دكتر عطا اله قهيري CV
دكتر فردوس محرابيان CV
دكتر مينو موحدي CV
دكتر الهه زارعان CV
دكتر الهام نقشينه CV
دكتر زهرا شهشهان CV
دكتر فرحناز مردانيان CV
دكتر آذر دانش شهركي CV
دكتر تاج السادات علامه CV
دكتر زهرا علامه CV
دكتر فريبا بهنام فر CV
دكتر صفورا روح الامين CV
دکتر مریم حاج هاشمی CV
دکتر مریم هاشمی  
دکتر فهیمه ثابت  
دکتر مهتاب ابراهیم بابایی  
دکتر الهام یوسفیان  
دکتر فریناز فرهبد  
دکتر هتاو قاسمی تهرانی  
دکتر سمیه خانجانی  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir