اعضای هیات علمی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/17-14:31
Printer-friendly versionPDF version
ردیف سمت   نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر   عکس  
1 سرپرست گروه دکتر رضا باقریان سرارودی 

bagherian@med.mui.ac.ir

 

https://isid.research.ac.ir/Reza_Bagherian

        
2 عضو هیات علمی گروه دکتر امراله ابراهیمی

 

a_ebrahimi@med.mui.ac.ir

 

https://isid.research.ac.ir/Amrollah_Ebrahimi

3 عضو هیات علمی گروه  دکتر فاطمه زرگر

f.zargar@med.mui.ac..ir

 

https://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Zargar

4 عضو هیئت علمی گروه

 دکترمحمدحسن

دوازده امامی

davazdahemamy@gmail.com

 

https://scholar.google.com/citations?user=oRt5LzsAAAAJ&hl=en

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir