اعضای هیات علمی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/12/26-5:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

اطلاعات بیشتر

عکس

 دکتر شهناز اسکندری

http://isid.research.ac.ir/Person.php?personId=14143837

دکتر نوشین افشار مقدم

(انتقالی به تهران)

http://isid.research.ac.ir/Noushin_AfsharMoghaddam

دکتر آذر برادران

http://isid.research.ac.ir/Azar_Baradaran

دکتر میترا حیدرپور

http://isid.res+earch.ac.ir/Mitra_Heidarpour

دکتر مریم درخشان

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Derakhshan

دکتر پروین رجبی

http://isid.research.ac.ir/Person.php?personId=107514

دکتر مریم سلطان   

دکتر محمدحسین صانعی

http://isid.research.ac.ir/MohammadHossein_Sanei

دکتر اردشير طالبي

http://isid.research.ac.ir/Ardeshir_Talebi

دکتر ديانا طاهري

http://isid.research.ac.ir/Diana_Taheri

دکتر پروین محزونی

http://isid.research.ac.ir/Parvin_Mahzouni

دکتر فرشته محمدي زاده

http://isid.research.ac.ir/Fereshteh_Mohammadizadeh

دکتر بهنوش محمدی  http://isid.research.ac.ir/Behnoosh_MohammadiJazi

دکتر مژگان مختاري

http://isid.research.ac.ir/Mojgan_Mokhtari

 دکتر پردیس نعمت الهی

http://isid.research.ac.ir/Pardis_Nematollahi

 دکتر آذر نعیمی

http://isid.research.ac.ir/Azar_Naimi

دکتر پگاه هدایت

http://isid.research.ac.ir/Pegah_Hedayat

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir