اعضای هیات علمی پیوسته گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-8:19
Printer-friendly versionPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

 

1

آقای دکتر بهزاد شمس

CV

 

2

 

خانم دکتر ندا یاوری

 

cv   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir