اعضای هیات علمی جدید الورود

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1393/12/13-8:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بر اساس مصوبه شورای معاونین دانشکده پزشکی جلسه ای در تاریخ 93/11/8 به منظور آشنایی اعضاء محترم هیأت علمی جدیدالورود با مقررات و آئین نامه های مرتبط برگزار شد. در این جلسه رئیس محترم دانشکده ضمن اشاره به مسوولیت خطیر اساتید در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به انتظارات دانشگاه از آنان اشاره و پس از ارائه گزارشاتی توسط مسوولین ذی ربط دانشکده در زمینه مقررات و آئین نامه های مرتبط، شرکت کنندگان به طرح سؤالات و پیشنهادات خود پرداختند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir