اعضای هیئت علمی گوارش

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-5:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1  دکتر پیمان اديبی http://isid.research.ac.ir/Peyman_Adibi
2  دکتر محمدحسن امامی http://isid.research.ac.ir/MohammadHassan_Emami
3  دکتر حمید توكلی http://isid.research.ac.ir/Hamid_Tavakkoli
4  دکتر حامد دقاق زاده http://isid.research.ac.ir/Hamed_Daghaghzadeh
5 دکتر مهسا خدادوستان http://isid.research.ac.ir/Mahsa_Khodadoostan
6 دکتر احمد شواخی http://isid.research.ac.ir/Ahmad_Shavakhi
7 دکتر حمید كلانتری http://isid.research.ac.ir/Hamid_Kalantari
8 دکتر محمد میناکاری http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Minakari
9 دکتر وحید سبقت اللهی http://isid.research.ac.ir/Vahid_Sebghatollahi
10 دکتر بابک تمیزی فر http://isid.research.ac.ir/Babak_Tamizifar
11 دکتر اعظم تیموری http://isid.research.ac.ir/Azam_Teimori
12 دکتر مریم سهیلی پور http://isid.research.ac.ir/Maryam_Soheilipour
13 دکتر الهام تابش http://isid.research.ac.ir/Elham_Tabesh
14

دكتر مصطفي رئيسي 

 

http://isid.research.ac.ir/Mostafa_Reisi
15

دكتر محمد جعفري 

 

http://isid.research.ac.ir/Mohammad_Jafari2
16

دكتر هادي عبدالهي 

 

http://isid.research.ac.ir/Hadi_Abdolahi

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir