اعضای هیئت علمی گروه کودکان نوزادان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر زهره بديعي CV
دكتر رامين ايران پور CV
دكتر مجيد محمدي زاده CV
دكتر عليرضا صادق نيا CV
دكتر اميرمحمد آرمانيان CV
دكتر بهزاد بركتين CV
دكتر اعظم قهساره اردستاني CV
دكتر حامد زندي CV
دكتر لادن سلامتي CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir