اعضای هیئت علمی گروه کودکان قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر عکس
دكتر محمدرضا صبري CV
دكتر عليرضا احمدي CV
دكتر مهدي قادريان CV
دكتر بهار دهقان CV
دكتر چهره مهدوي CV

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir