اعضای هیئت علمی گروه کودکان قلب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-10:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر عليرضا احمدي CV
2 دکتر بهار دهقان CV
3 دكتر محمدرضا صبري CV
4 دكتر مهدي قادريان CV
5 دكتر چهره مهدوي CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir