اعضای هیئت علمی گروه کودکان قلب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/02-5:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر عکس
دكتر محمدرضا صبري CV
دكتر عليرضا احمدي CV
دكتر مهدي قادريان CV
دكتر بهار دهقان CV
دكتر چهره مهدوي CV

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir