اعضای هیئت علمی گروه کودکان غدد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر مهين هاشمي پور CV
دكتر ندا مستوفي زاده CV
دكتر الهام هاشمي CV
دكتر نوشين رستم پور CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir