اعضای هیئت علمی گروه کودکان غدد

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/09-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر مهين هاشمي پور CV
دكتر ندا مستوفي زاده CV
دكتر الهام هاشمي CV
دكتر نوشين رستم پور    

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir