اعضای هیئت علمی گروه کودکان غدد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-11:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
دكتر مهين هاشمي پور CV
دكتر ندا مستوفي زاده CV
دكتر الهام هاشمي CV

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir