اعضای هیئت علمی گروه کودکان غدد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر نوشين رستم پور CV
2 دكتر ندا مستوفي زاده CV
3 دكتر مهين هاشمي پور CV
4 دكتر الهام هاشمي CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir